Taxe pentru 2014 la Piteşti

Taxe pentru 2014 la Piteşti

Primăria Piteşti a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre referitor la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2014. Conform legii, proiectul respectiv trebuie adoptat de Consiliul Local în anul de dinainte de intrarea în vigoare a actului normativ. Cetăţenii pot să facă sugestii şi observaţii cu privire la acest proiect, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celui privind dările pentru anul în curs.

Proiectul este în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Piteşti, respectiv www.primariapitesti.ro, dar şi la Centrul de informaţii pentru cetăţeni şi la ghişeele de taxe şi impozite din cartiere.

Mihai Anton, directorul adjunct al Direcţiei Economice a Primăriei Piteşti, ne-a declarat că legea obligă la efectuarea unor majorări de dări. Astfel, faţă de acest an taxele pentru mijloacele auto vor fi mai mari cu 5%, cele pentru clădiri cu 10%, iar cele pentru terenuri cu 15%. Şi asta deoarece pentru anul în curs Consiliul Local a decis să reducă taxele, lucru pe care la anul nu-l mai poate face dacă nu va permite asta Guvernul, printr-o ordonanţă.

La fel ca şi în 2013, şi în 2014 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport de către persoanele fizice se acordă o bonificaţie de 10% dacă impozitul datorat pentru întregul an este plătit până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2014.

Pe de altă parte, valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de mp sau a fracţiunii de mp a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa este
de 32 lei/an/mp sau fracţiune de mp;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa
este de 23lei/an/mp sau fracţiune de mp.

În situaţia în care afişajul în scop de reclamă şi publicitate este amplasat în cursul anului, taxa se datorează începand cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia de construire.

Taxa datorată se dă la scădere de la data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea prin care pe propria răspundere renunţă la această modalitate de afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere anuală la Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municpiului Piteşti, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de construire, după caz.