Cumpărarea unei proprietăți în România – Dreptul imobiliar în România

Dacă doriți să cumpărați o casa de vacanță sau o a doua casă sau să investiți în România, in Transilvania sau la Marea Neagră și sunteți cetățean / investitor străin, există câteva aspecte pe care ar trebui să le cunoașteți despre procedură și costurile pentru achiziționarea de terenuri românești sau case românești. Aici poti gasi o lista cu proprietatile scoase la vanzare de catre proprietari sau agentii imobiliare !

După 2012, cetățenii străini Cetățenii UE (non-români) pot cumpăra o casă sau un apartament în România pot cumpăra și vinde în mod liber orice proprietate românească, fără restricții. Împreună cu prețul de vânzare al proprietății, cumpărarea de bunuri imobiliare din România are și alte costuri asociate.

 

Dacă ați ales să colaborați cu un agent / broker imobiliar român vă puteți aștepta să primiți un comision suplimentar de aproximativ 2-4% din prețul proprietății. Taxa locală va fi de 2-4% din prețul proprietății. Semnarea unui contract trebuie să fie asistată de un notar public care îl supune spre certificare de către Registrul funciar responsabil de evidența imobiliară. Taxele pentru notarul public român sunt de aproximativ 0,5-1% din prețul de achiziție. De asemenea, va trebui să plătiți taxe la Cartea Funciară („Cartea Funciara”) pentru a înregistra actul de transfer. Taxa de carte funciară din România pentru o achiziție a unei proprietăți va varia de la 1-3% în funcție de perioada în care vânzătorul a deținut proprietatea și valoarea proprietății.

 

Legea română privind proprietatea prevede că cetățenii statelor membre ale UE, persoanele juridice încorporate în statele membre ale UE și apatrizii cu domiciliul într-un stat membru al UE pot cumpăra terenuri în România numai dacă terenul este utilizat pentru reședințe secundare sau pentru sedii secundare după Termen de 5 (cinci) ani de la aderarea României la UE (începând cu 1 ianuarie 2012); numai pentru terenurile agricole și forestiere termen de 7 (șapte) ani de la aderarea României la UE (începând cu 1 ianuarie 2014).

Însă pentru cetățeni, persoane juridice care nu provin dintr-un stat membru al UE, sistemul juridic român stabilește că pot cumpăra terenuri în România, în condițiile tratatelor internaționale dintre România și statele de origine asupra acestor persoane, sub reciprocitate. bază.

Din punctul nostru de vedere, un investitor prudent va angaja un avocat român / un birou de avocatură român, care va lega îndeaproape cu notarul cu privire la verificarea titlului, la obținerea extrasului de carte funciară și la redactarea acordului pentru transferul de proprietate a imobilului. Aceasta înseamnă că avocatul român va acționa exclusiv pentru și este responsabil față de clientul său, în timp ce notarul nu va avea același grad de responsabilitate față de cumpărător.

Conform legislației române, există trei drepturi de bază asupra terenurilor și clădirilor, cum ar fi dreptul de proprietate; drepturi de utilizare ca arendă, uzufruct, suprafață; dreptul de concesiune. Principiul libertății contractuale reprezintă nucleul cheie al dreptului proprietății în România.

Uneori, un investitor / cumpărător poate opta pentru încheierea unui acord de pre-vânzare, prin care vânzătorul se obligă să transfere proprietatea către cumpărător la o anumită dată în schimbul unei contraprestații convenite. Conținutul contractului de pre-vânzare va prevedea toate condițiile comerciale și legale pentru transferul de proprietate, ca condiții premergătoare transferului final de proprietate. Închiderea unui astfel de antecontract de cumpărare nu înseamnă transferul asupra proprietății, ci obligațiile obligatorii ale părților, cu privire la, de exemplu, daune sau penalități stabilite în acestea, în cazul în care Vânzătorul refuză să semneze finalul act notarial de transfer la termenul convenit.

 

Închiderea acordului de pre-vânzare este pentru a proteja investitorul / cumpărătorul de orice posibilă cumpărare către alți cumpărători și de chestiuni legate de prețul fix și durata unei viitoare achiziții. Din punctul nostru de vedere, este obligatoriu ca acordul de pre-vânzare să fie încheiat la un notar public și să stipuleze clar prețul de vânzare și alte clauze privind durata viitoarei achiziții. În acest caz, poate fi pus în aplicare în instanță la cererea cumpărătorului ca act de transfer al dreptului de proprietate.

 

Un acord de vânzare semnat în România, conform legislației române, va prevedea obligatoriu: obligațiile părților pentru îndeplinirea contractului de vânzare, condițiile de livrare și calitate ale bunurilor și / sau serviciilor, termenele, metodele de plată și garanțiile de plată, instrumentele de plată și asigurarea prețului, riscul contractual, precum și metoda de soluționare a eventualelor litigii care decurg din contract. Alte elemente necesare includ numele complet și detaliile de identificare ale părților (pentru persoanele juridice) și numele persoanei care semnează contractul (reprezentând o persoană juridică).